Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

Wąska 13
Miejscowość Kalisz
Kod pocztowy 62-800
Gmina miasto Kalisz
Powiat Kalisz
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

627667957
Strona
Regon 25153764200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 znajduje się w miejscowości Kalisz pod adresem Wąska 13. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 627667957. Faks: 627667957. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na terenie gminy Kalisz, powiat Kalisz , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www zasadniczej szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.zsp3.prv.pl. ZSZ figuruje w rejestrze pod numerem 25153764200000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka zajmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez kursanta. W szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do dobrowolnego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również uzupełniać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce była równa 290, z czego 171 to słuchaczki, a 119 stanowili kursanci. Powiat kalisz ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 1089 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (136,13 na placówkę), a średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów na 179 placówek).

Mapa