Szkoła Podstawowa W Pojałowicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Pojałowicach

Patron im.Gen. Stanisława Maczka

Adres Szkoła Podstawowa W Pojałowicach

18
Miejscowość Pojałowice
Kod pocztowy 32-200
Gmina Miechów
Powiat miechowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Pojałowicach

413835005
Regon 00073241800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Pojałowicach znajduje się w miejscowości Pojałowice pod adresem 18. Numer telefonu do szkoły to 413835005. Placówka szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Miechów, powiat miechowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 00073241800000.

Szkoła Podstawowa W Pojałowicach rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 102, z czego 49 to uczennice, a 53 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 10. Powiat miechowski ma zarejestrowane 24 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 3325 uczniów w powiecie przypada 24 innych szkół podstawowych (138,54 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Pojałowice: 1
  • w gminie Miechów: 13
  • powiat miechowski: 28
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa