Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii

Patron Jan Paweł II

Adres Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii

107
Miejscowość Gołcza
Kod pocztowy 32-075
Gmina Gołcza
Powiat miechowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii

123886071
Regon 00069949000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii mieści się w miejscowości Gołcza pod adresem - 107. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 123886071. Numer faksu: 123886071. Placówka szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Gołcza, powiat miechowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy instytucji szkolnej znajdziemy pod adresem www.spgolcza.pl. Placówka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00069949000000.

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczących się w placówce była równa 341, z czego 166 to dziewczynki, a 175 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 24 nauczycieli, z czego 22 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 11. Powiat miechowski ma zarejestrowane 24 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 3325 uczniów w powiecie przypada 24 innych szkół podstawowych (138,54 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gołcza: 2
  • w gminie Gołcza: 4
  • powiat miechowski: 28
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa