Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Kościelna 2
Miejscowość Kościelec
Kod pocztowy 62-604
Gmina Kościelec
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

632722897
Regon 30206363300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum znajduje się w miejscowości Kościelec pod adresem Kościelna 2. Numer telefonu do szkoły to 632722897. Nr fax: 632716369. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna mieści się na obszarze gminy Kościelec, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły średniej o profilu technicznym znajdziemy pod adresem www.srcku-koscielec.4me.pl. Technikum widnieje w rejestrze pod numerem 30206363300000.

Uczeń szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 386, z czego 173 stanowiły słuchaczki, a 213 to uczniowie. Powiat kolski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 1533 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich technicznych (90,18 na placówkę), a średnia w województwie to 163,75 (50272 uczniów na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 79 43,39 % 75,95 %
matematyka pisemny rozszerzony 1 54,00 % -
język polski pisemny podstawowy 78 45,92 % 92,31 %
język polski pisemny rozszerzony 1 73,00 % -
język polski ustny 78 64,36 % 100,00 %
język angielski pisemny podstawowy 75 47,09 % 79,45 %
język angielski ustny 73 49,32 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 43,39 % 1 (z 2) 1 (z 2) 4 (z 11) 194 (z 455)
matematyka pisemny rozszerzony 54,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 3 (z 5) 48 (z 190)
język polski pisemny podstawowy 45,92 % 2 (z 3) 2 (z 3) 8 (z 14) 298 (z 527)
język polski pisemny rozszerzony 73,00 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 8) 11 (z 200)
język polski ustny 64,36 % 2 (z 3) 2 (z 3) 6 (z 14) 246 (z 520)
język angielski pisemny podstawowy 47,09 % 1 (z 2) 1 (z 2) 4 (z 9) 292 (z 409)
język angielski ustny 49,32 % 1 (z 2) 1 (z 2) 4 (z 9) 233 (z 405)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr