Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

Sucharskiego 4
Miejscowość Rzeszów
Kod pocztowy 35-225
Gmina miasto Rzeszów
Powiat Rzeszów
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 69176146500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Rzeszów pod adresem Sucharskiego 4. Zasadnicza szkoła zawodowa działa na terytorium gminy Rzeszów, powiat Rzeszów , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 69176146500000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum i szkole średniej technicznej, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. Zależnie od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile wychowanek przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 44, z czego 8 stanowiły kursantki, a 36 stanowili kursanci. Powiat rzeszów ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo podkarpackie - 101. Na 1123 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (124,78 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 101 placówek).

Mapa