Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 3


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 3

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 3

Batorego 8
Miejscowość Września
Kod pocztowy 62-300
Gmina Września
Powiat wrzesiński
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 3

614360451
Strona
Regon 63423676600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 3 znajduje się w miejscowości Września pod adresem Batorego 8. Telefon do szkoły to 614360451. Numer faksu: 614360451. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się na terytorium gminy Września, powiat wrzesiński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę www ZSZ znajdziemy pod adresem www.zss.wrzesnia.powiat.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 63423676600000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W ramach zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk położono na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje praktyczne, o ile wychowanek podejdzie do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 31, z czego 11 stanowiły słuchaczki, a 20 stanowili słuchacze. Powiat wrzesiński ma zarejestrowane 3 szkoły zawodowe, a województwo wielkopolskie - 179. Na 634 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół zawodowych (211,33 na placówkę), a średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów na 179 placówek).

Mapa