I Liceum Ogólnokształcące Im. M. Kopernika W łodzi


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące Im. M. Kopernika W Łodzi

Patron Mikołaj Kopernik

Adres I Liceum Ogólnokształcące Im. M. Kopernika W Łodzi

Więckowskiego 41
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-734
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Ogólnokształcące Im. M. Kopernika W Łodzi

436362722
Regon 00073142000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

I Liceum Ogólnokształcące Im. M. Kopernika W łodzi mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Więckowskiego 41 . Nr tel. do liceum to 436362722. Numer fax: 436362722. Liceum funkcjonuje na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową liceum można odwiedzić pod adresem www.1liceum.info. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 00073142000000.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją również klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość licealistów pobierających edukację w placówce była równa 468, z czego 301 stanowiły wychowanki, a 167 stanowili uczniowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 47 nauczycieli, z czego 34 w pełnym wymiarze godzin oraz 13 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,62. Powiat łódź ma zarejestrowane 111 liceów, a województwo łódzkie - 453. Na 12594 uczniów w powiecie przypada 111 innych licealnych szkół średnich (113,46 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 89,52 (40552 licealistów na 453 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 143 69,50 % -
matematyka pisemny podstawowy 143 91,50 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 2 95,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 139 95,70 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 1 99,00 % -
język francuski pisemny podstawowy 1 100,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 69,50 % 4 (z 89) 4 (z 89) 4 (z 89) 12 (z 365)
matematyka pisemny podstawowy 91,50 % 3 (z 89) 3 (z 89) 3 (z 89) 3 (z 364)
język niemiecki pisemny podstawowy 95,00 % 4 (z 54) 4 (z 54) 4 (z 54) 5 (z 236)
język angielski pisemny podstawowy 95,70 % 3 (z 88) 3 (z 88) 3 (z 88) 3 (z 353)
język rosyjski pisemny podstawowy 99,00 % 1 (z 29) 2 (z 29) 2 (z 29) 3 (z 116)
język francuski pisemny podstawowy 100,00 % 1 (z 12) 1 (z 12) 1 (z 12) 1 (z 16)

Mapa