Technikum Uzupełniające Nr 1


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Nr 1

Patron im. Pijanowskiego

Adres Technikum Uzupełniające Nr 1

Poznańska 6/8
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-680
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające Nr 1

226285628
Strona
Regon 00018582100001
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Uzupełniające Nr 1 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Poznańska 6/8. Nr tel. do szkoły to 226285628. Numer fax: 226285628. Technikum funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www technicznej szkoły ponadgimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zsg.edu.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 00018582100001.

Wychowanek szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów pobierających edukację w placówce była równa 35, z czego 9 to uczennice, a 26 stanowili uczniowie. Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych szkół średnich technicznych (185,41 na placówkę), a średnia w województwie to 179,98 (60832 wychowanków na 338 placówek).

Mapa