Szkoła Podstawowa Nr 211 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. J. Korczaka


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 211 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. J. Korczaka

Patron Janusz Korczak

Adres Szkoła Podstawowa Nr 211 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. J. Korczaka

Nowy Świat 21 a
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-029
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 211 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. J. Korczaka

228261747
Strona
Regon 01020667900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 211 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. J. Korczaka mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Nowy Świat 21 a. Nr tel. do szkoły to 228261747. Faks: 228261747. Placówka szkolna ma lokalizację na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki szkolnej można znaleźć pod adresem www.sp211.hg.pl. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 01020667900000.

Szkoła Podstawowa Nr 211 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. J. Korczaka rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 273, z czego 121 stanowiły uczennice, a 152 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 46 nauczycieli, z czego 33 na cały etat oraz 13 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 2,54. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa