Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

Miodowa 1
Miejscowość Zawiercie
Kod pocztowy 42-400
Gmina miasto Zawiercie
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

326723803
Regon 24072405400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Zawiercie pod adresem Miodowa 1. Numer tel. do szkoły zawodowej to 326723803. Numer fax: 326723803. Szkoła zawodowa ma lokalizację na terenie gminy Zawiercie, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www ZSZ można odwiedzić pod adresem www.szkollataj.republika.pl. ZSZ figuruje w rejestrze pod numerem 24072405400000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, ale tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przypisanego na naukę zawodu. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile wychowanek podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat zawierciański ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 299 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (33,22 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa