Gimnazjum Nr 1


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1

Adres Gimnazjum Nr 1

17 Stycznia 2a
Miejscowość Pilica
Kod pocztowy 42-436
Gmina Pilica
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1

327635037
Regon 27630364300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 znajduje się w miejscowości Pilica pod adresem 17 Stycznia 2a. Numer telefonu do szkoły to 327635037. Faks: 326735037. Gimnazjum znajduje się na terenie gminy Pilica, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zspilica.edu.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 27630364300000.

Nauka w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 204, z czego 92 stanowiły gimnazjalistki, a 112 to uczniowie. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo śląskie - 798. Na 3350 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół gimnazjalnych (152,27 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.74-1.77-2.59
2006-10.74-0.4
2007-2.18-1.070.98
2008-2.02-0.60.43
20090.93-0.79-0.34
2010-4.840.94-0.79
2011-3.94-1.82-3.31
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.21-2.3-1.13
20061.23-0.87-0.57
2007-3.09-2.2-0.69
2008-3.21-1.95-1
2009-4.4-3.04-2.75
2010-5.38-0.53-3.25
2011-6.36-1.81-2.62

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum