Szkoły - gmina pilica


Przedszkola | Szkoły podstawowe | Szkoły zawodowe | Licea | Technika | Pozostałe | Gimnazja - archiwalne |

Przedszkola - gmina Pilica

Nazwa Adres Miasto
Przedszkole Im. Janusza Korczaka Senatorska 17 Pilica
Przedszkole W Wierbce Szkolna 3 Wierbka

Szkoły podstawowe - gmina Pilica

Nazwa Adres Miasto
Szkoła Podstawowa Nr 1 17 Stycznia 2a Pilica
Szkoła Podstawowa Nr 2 W Wierbce Szkolna 3 Wierbka
Szkoła Podstawowa Nr 3 W Dzwono-Sierbowicach 2 Dzwono-Sierbowice
Szkoła Podstawowa Nr 4 W Sławniowie Długa 9 Sławniów

Szkoły zawodowe - gmina Pilica

Nazwa Adres Miasto
Zasadnicz Szkoła Zawodowa Zamkowa 7 Pilica

Licea - gmina Pilica

Nazwa Adres Miasto
Liceum Profilowane Zamkowa 7 Pilica
Lo Zamkowa 7 Pilica

Technika - gmina Pilica

Nazwa Adres Miasto
Technikum Zamkowa 7 Pilica
Technikum Uzupełniające Dla Absolwentów Zasadniczych Szkól Zawodowych Zamkowa 7 Pilica

Pozostałe - gmina Pilica

Gimnazja - gmina Pilica - archiwalne

Nazwa Adres Miasto
Gimnazjum Nr 1 17 Stycznia 2a Pilica
Gimnazjum Nr 2 W Wierbce Szkolna 3 Wierbka

Dostosuj wyszukiwanie