Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Patron Królowa Elżbieta z Pilczy

Adres Technikum

Zamkowa 7
Miejscowość Pilica
Kod pocztowy 42-436
Gmina Pilica
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

326735192
Regon 27810102700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum znajduje się w miejscowości Pilica pod adresem Zamkowa 7. Telefon do technikum to 326735192. Nr faksu: 326735192. Technikum ma lokalizację na obszarze gminy Pilica, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły średniej o profilu technicznym odwiedzimy pod adresem www.zspilica. Szkoła średnia techniczna posiada wpis w rejestrze pod numerem 27810102700000.

Kursant szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Powiat zawierciański ma zarejestrowane 15 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 2317 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół średnich o profilu technicznym (154,47 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 169,63 (64630 wychowanków na 381 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr