Przedszkole Im. Janusza Korczaka


Najważniejsze informacje - Przedszkole Im. Janusza Korczaka

Patron Janusz Korczak

Adres Przedszkole Im. Janusza Korczaka

Senatorska 17
Miejscowość Pilica
Kod pocztowy 42-436
Gmina Pilica
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Im. Janusza Korczaka

326738007
Regon 27151263200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Im. Janusza Korczaka mieści się w miejscowości Pilica pod adresem Senatorska 17. Numer telefonu do przedszkola to 326738007. Przedszkole działa na obszarze gminy Pilica, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 27151263200000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 100, z czego 43 stanowiły dziewczynki, a 57 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 2,5. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2159 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (86,36 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Pilica: 1
  • w gminie Pilica: 3
  • powiat zawierciański: 50
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole