Xxx Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Xxx Liceum Ogólnokształcące

Patron Jan Śniadecki

Adres Xxx Liceum Ogólnokształcące

Wolnośc 1/3
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-018
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna
Regon 00079919600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xxx Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Wolnośc 1/3. Nr tel. do szkoły to 228385082. Nr faksu: 888385082. Liceum działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową liceum można znaleźć pod adresem www.trzydziestka.edu.pl. Liceum znajduje się w rejestrze pod numerem 00079919600000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone też klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 348, z czego 205 to uczennice, a 143 to wychowankowie. W liceum pracuje łącznie 36 nauczycieli, z czego 19 na cały etat oraz 17 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,12. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych jednostek licealnych (176,71 na placówkę), a średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa