Xxx Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Xxx Liceum Ogólnokształcące

Patron Jan Śniadecki

Adres Xxx Liceum Ogólnokształcące

Wolnośc 1/3
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-018
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xxx Liceum Ogólnokształcące

228385082
Regon 00079919600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xxx Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Wolnośc 1/3. Nr tel. do szkoły to 228385082. Nr faksu: 888385082. Liceum działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową liceum można znaleźć pod adresem www.trzydziestka.edu.pl. Liceum znajduje się w rejestrze pod numerem 00079919600000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone też klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 348, z czego 205 to uczennice, a 143 to wychowankowie. W liceum pracuje łącznie 36 nauczycieli, z czego 19 na cały etat oraz 17 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,12. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych jednostek licealnych (176,71 na placówkę), a średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa