Xxii Lo Z Oddziałami Dwujęzycznymi


Informacje ogólne

Patron Jose Marti
Adres Staffa 111
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-884
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna
Telefon 228340357
Fax 228340357
Strona
Regon 01641504200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 626
Liczba uczennic 412
Liczba uczniów 214
Całkowita liczba nauczycieli 53
Nauczyciele - pełen etat 42
Nauczyciele - pół etatu 11

Xxii Lo Z Oddziałami Dwujęzycznymi mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Staffa 111. Numer tel. do szkoły to 228340357. Faks: 228340357. Szkoła licealna ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem www.josemarti.pl. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 01641504200000.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Są także klasy dwujęzyczne, gdzie dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 626, z czego 412 to uczennice, a 214 stanowili licealiści. W liceum jest zatrudnionych łącznie 53 nauczycieli, z czego 42 na pełen etat oraz 11 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3,82. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych licealnych szkół średnich (176,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 173 66,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 81,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 173 88,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 159 93,50 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 1 100,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 66,00 % 24 (z 238) 24 (z 238) 24 (z 238) 43 (z 778)
język niemiecki pisemny podstawowy 81,00 % 39 (z 126) 39 (z 126) 39 (z 126) 57 (z 368)
matematyka pisemny podstawowy 88,50 % 14 (z 238) 14 (z 238) 14 (z 238) 15 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 93,50 % 29 (z 234) 29 (z 234) 29 (z 234) 31 (z 767)
język rosyjski pisemny podstawowy 100,00 % 5 (z 99) 1 (z 99) 5 (z 99) 4 (z 395)

Mapa