Xxii Lo Z Oddziałami Dwujęzycznymi


Najważniejsze informacje - Xxii Lo Z Oddziałami Dwujęzycznymi

Patron Jose Marti

Adres Xxii Lo Z Oddziałami Dwujęzycznymi

Staffa 111
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-884
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xxii Lo Z Oddziałami Dwujęzycznymi

228340357
Strona
Regon 01641504200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xxii Lo Z Oddziałami Dwujęzycznymi mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Staffa 111. Numer tel. do szkoły to 228340357. Faks: 228340357. Szkoła licealna ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem www.josemarti.pl. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 01641504200000.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Są także klasy dwujęzyczne, gdzie dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 626, z czego 412 to uczennice, a 214 stanowili licealiści. W liceum jest zatrudnionych łącznie 53 nauczycieli, z czego 42 na pełen etat oraz 11 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3,82. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych licealnych szkół średnich (176,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 173 66,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 81,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 173 88,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 159 93,50 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 1 100,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 66,00 % 24 (z 238) 24 (z 238) 24 (z 238) 43 (z 778)
język niemiecki pisemny podstawowy 81,00 % 39 (z 126) 39 (z 126) 39 (z 126) 57 (z 368)
matematyka pisemny podstawowy 88,50 % 14 (z 238) 14 (z 238) 14 (z 238) 15 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 93,50 % 29 (z 234) 29 (z 234) 29 (z 234) 31 (z 767)
język rosyjski pisemny podstawowy 100,00 % 5 (z 99) 1 (z 99) 5 (z 99) 4 (z 395)

Mapa