W Stumilowym Lesie


Najważniejsze informacje - W Stumilowym Lesie

Adres W Stumilowym Lesie

21
Miejscowość Wiciejów
Kod pocztowy 05-319
Gmina Cegłów
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna

Telefon W Stumilowym Lesie

257570180
Regon 14152361600000
Organ prowadzący Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wiciejów

W Stumilowym Lesie mieści się w miejscowości Wiciejów pod adresem 21. Nr tel. do przedszkola to 257570180. Nr fax: 257570180. Placówka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Cegłów, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 14152361600000. Jednostka rejestrująca dla W Stumilowym Lesie to gmina.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat miński ma zarejestrowane 69 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 2272 uczniów w powiecie przypada 69 innych przedszkoli (32,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Mapa