Punkt Przedszkolny W Szkole Podstawowej Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu W Rudzienku


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny W Szkole Podstawowej Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu W Rudzienku

Patron Kawalerowie Orderu Uśmiechu

Adres Punkt Przedszkolny W Szkole Podstawowej Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu W Rudzienku

Szkolna 11
Miejscowość Rudzienko
Kod pocztowy 05-340
Gmina Kołbiel
Powiat otwocki
Województwo mazowieckie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny W Szkole Podstawowej Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu W Rudzienku

257573115
Regon 00112414100000
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny W Szkole Podstawowej Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu W Rudzienku mieści się w miejscowości Rudzienko pod adresem Szkolna 11. Numer tel. do przedszkola to 257573115. Fax: 257573115. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Kołbiel, powiat otwocki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00112414100000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 16, z czego 8 stanowiły dziewczynki, a 8 to uczniowie. Powiat otwocki ma zarejestrowane 47 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 2814 uczniów w powiecie przypada 47 innych przedszkoli (59,87 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Rudzienko: 1
  • w gminie Kołbiel: 5
  • powiat otwocki: 60
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa