Ii Liceum Ogólnokształcace


Najważniejsze informacje - Ii Liceum Ogólnokształcace

Patron Maria Konopnicka

Adres Ii Liceum Ogólnokształcace

Żeromskiego 16
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Ii Liceum Ogólnokształcace

184420506
Regon 49290373200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Ii Liceum Ogólnokształcace znajduje się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Żeromskiego 16. Numer tel. do szkoły to 184420506. Numer fax: 184143860. Szkoła licealna ma lokalizację na obszarze gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www liceum można znaleźć pod adresem [email protected] Liceum znajduje się w rejestrze pod numerem 49290373200000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją również klasy dwujęzyczne, gdzie dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, licealista ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce to 1025, z czego 667 stanowiły wychowanki, a 358 to licealiści. Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 32 licea, a województwo małopolskie - 475. Na 4258 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół licealnych (133,06 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 115,67 (54944 licealistów na 475 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 297 65,20 % 98,00 %
język polski ustny podstawowy 297 90,30 % 98,00 %
język niemiecki pisemny podstawowy 18 68,20 % -
język niemiecki ustny podstawowy 18 73,10 % -
matematyka pisemny podstawowy 297 75,80 % 98,00 %
język angielski ustny podstawowy 279 80,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 279 84,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 65,20 % 3 (z 30) 3 (z 30) 3 (z 30) 48 (z 448)
język polski ustny podstawowy 90,30 % 5 (z 30) 5 (z 30) 5 (z 30) 6 (z 448)
język niemiecki pisemny podstawowy 68,20 % 4 (z 16) 4 (z 16) 4 (z 16) 66 (z 281)
język niemiecki ustny podstawowy 73,10 % 6 (z 16) 6 (z 16) 6 (z 16) 74 (z 281)
matematyka pisemny podstawowy 75,80 % 5 (z 30) 5 (z 30) 5 (z 30) 37 (z 448)
język angielski ustny podstawowy 80,20 % 5 (z 30) 5 (z 30) 5 (z 30) 44 (z 440)
język angielski pisemny podstawowy 84,40 % 5 (z 30) 5 (z 30) 5 (z 30) 42 (z 440)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa