I Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące

Patron Jan Długosz

Adres I Liceum Ogólnokształcące

Długosza 5
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Ogólnokształcące

184484020
Strona
Regon 49290930900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

I Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Długosza 5. Numer telefonu do szkoły to 184484020. Faks: 184484022. Szkoła licealna mieści się na obszarze gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową liceum można odwiedzić pod adresem www.dlugosz.edu.pl. Liceum znajduje się w rejestrze pod numerem 49290930900000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją również klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 1070, z czego 748 stanowiły wychowanki, a 322 to wychowankowie. Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 32 licea, a województwo małopolskie - 475. Na 4258 uczniów w powiecie przypada 32 innych placówek licealnych (133,06 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 115,67 (54944 uczniów na 475 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 371 68,10 % 99,00 %
język polski ustny podstawowy 371 90,90 % 99,00 %
język angielski ustny podstawowy 368 79,30 % -
język angielski pisemny podstawowy 368 86,80 % -
matematyka pisemny podstawowy 371 82,70 % 99,00 %
język niemiecki pisemny podstawowy 3 94,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 3 96,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 68,10 % 2 (z 30) 2 (z 30) 2 (z 30) 26 (z 448)
język polski ustny podstawowy 90,90 % 3 (z 30) 3 (z 30) 3 (z 30) 3 (z 448)
język angielski ustny podstawowy 79,30 % 6 (z 30) 6 (z 30) 6 (z 30) 47 (z 440)
język angielski pisemny podstawowy 86,80 % 3 (z 30) 3 (z 30) 3 (z 30) 29 (z 440)
matematyka pisemny podstawowy 82,70 % 2 (z 30) 2 (z 30) 2 (z 30) 17 (z 448)
język niemiecki pisemny podstawowy 94,00 % 1 (z 16) 1 (z 16) 1 (z 16) 11 (z 281)
język niemiecki ustny podstawowy 96,70 % 1 (z 16) 1 (z 16) 1 (z 16) 6 (z 281)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa