The Speak Up English School W Warszawie


Najważniejsze informacje - The Speak Up English School W Warszawie

Adres The Speak Up English School W Warszawie

Al. Solidarności 117
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-140
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
Uprawnienia niepubliczna

Telefon The Speak Up English School W Warszawie

226525870
Regon 47234388100001
Organ prowadzący Learning Systems Poland Sp. z o.o.

The Speak Up English School W Warszawie mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Al. Solidarności 117. Numer tel. do placówki to 226525870. Numer faksu: 226525890. Placówka mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Stronę www placówki odwiedzimy pod adresem www.speakup.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 47234388100001. Jednostka rejestrująca dla The Speak Up English School W Warszawie to miasto na prawach powiatu.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 424 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 5572 uczniów w powiecie przypada 424 innych placówek edukacyjnych (13,14 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,16 (14042 wychowanków na 1721 placówek).

Mapa