Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

Adres Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

Pl.Św.Katarzyny 8
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

566522243
Strona
Regon 87168066400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Pl.Św.Katarzyny 8. Nr tel. do technikum to 566522243. Fax: 566522243. Szkoła średnia techniczna ma lokalizację na terytorium gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły średniej o profilu technicznym odwiedzimy pod adresem www.cku.torun.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym figuruje w rejestrze pod numerem 87168066400000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 172, z czego 102 to słuchaczki, a 70 to kursanci. Powiat toruń ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 4010 uczniów w powiecie przypada 17 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (235,88 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 128,81 (32332 słuchaczy na 251 placówek).

Mapa