Technikum Uzup. Dorośli Zaoczne


Najważniejsze informacje - Technikum Uzup. Dorośli Zaoczne

Adres Technikum Uzup. Dorośli Zaoczne

Świętego Jana 27
Miejscowość Pabianice
Kod pocztowy 95-200
Gmina miasto Pabianice
Powiat pabianicki
Województwo łódzkie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzup. Dorośli Zaoczne

422155189
Regon 10025069100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Uzup. Dorośli Zaoczne znajduje się w miejscowości Pabianice pod adresem Świętego Jana 27. Numer tel. do technikum to 422155189. Faks: 422155189. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna mieści się na terenie gminy Pabianice, powiat pabianicki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły średniej technicznej odwiedzimy pod adresem www.zs2pabianice.dbv.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 10025069100000.

Słuchacz technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 39, z czego 19 stanowiły słuchaczki, a 20 to kursanci. Powiat pabianicki ma zarejestrowane 5 szkoł technicznych, a województwo łódzkie - 186. Na 1198 uczniów w powiecie przypada 5 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (239,6 na placówkę), a średnia w województwie to 169,99 (31618 uczniów na 186 placówek).

Mapa