Budowlane Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych "żak"


Najważniejsze informacje - Budowlane Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych "Żak"

Adres Budowlane Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych "Żak"

Piotrkowska 278
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-361
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Budowlane Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych "Żak"

426834413
Strona
Regon 10019011501581
Organ prowadzący Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o.

Budowlane Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych "żak" znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Piotrkowska 278. Telefon do technikum to 426834413. Fax: 426834411. Szkoła średnia o profilu technicznym mieści się na obszarze gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Witrynę internetową technikum odwiedzimy pod adresem www.zak.edu.pl. Technikum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 10019011501581. Organ rejestrujący dla Budowlane Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych "żak" to miasto na prawach powiatu.

Słuchacz technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

Powiat łódź ma zarejestrowane 39 szkoł technicznych, a województwo łódzkie - 186. Na 6848 uczniów w powiecie przypada 39 innych szkół średnich technicznych (175,59 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 169,99 (31618 kursantów na 186 placówek).

Mapa