Technikum Nr 8


Informacje ogólne

Adres Sikorskiego 132
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-119
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Telefon 322796696
Fax 322796697
Strona
Regon 24042102300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 259
Liczba uczennic 131
Liczba uczniów 128

Technikum Nr 8 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Sikorskiego 132. Telefon do szkoły to 322796696. Numer faksu: 322796697. Szkoła średnia techniczna działa na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem www.zset.edu.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym figuruje w rejestrze pod numerem 24042102300000.

Kursant technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 259, z czego 131 to słuchaczki, a 128 to kursanci. Powiat gliwice ma zarejestrowane 31 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 3544 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół średnich technicznych (114,32 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 169,63 (64630 uczniów na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 52 43,40 % -
język angielski ustny podstawowy 51 48,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 52 55,00 % -
język polski pisemny podstawowy 52 56,60 % -
język polski ustny podstawowy 51 65,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 43,40 % 20 (z 40) 20 (z 40) 20 (z 40) 304 (z 639)
język angielski ustny podstawowy 48,40 % 21 (z 39) 21 (z 39) 21 (z 39) 459 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 55,00 % 26 (z 39) 26 (z 39) 26 (z 39) 397 (z 652)
język polski pisemny podstawowy 56,60 % 10 (z 39) 10 (z 39) 10 (z 39) 149 (z 644)
język polski ustny podstawowy 65,70 % 19 (z 39) 19 (z 39) 19 (z 39) 376 (z 641)

Mapa