Niepubliczna Szkoła Techniczna Dla Dorosłych W Gliwicach


Informacje ogólne

Adres SIKORSKIEGO 132
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Telefon 322762693
Fax 322762693
Strona
Regon 24175262100050
Organ prowadzący Studium Szkoleń "NAUKA" sp. z o.o.

Niepubliczna Szkoła Techniczna Dla Dorosłych W Gliwicach mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem SIKORSKIEGO 132. Numer telefonu do technikum to 322762693. Nr fax: 322762693. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna mieści się na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Stronę www szkoły średniej technicznej znajdziemy pod adresem www.studiumnauka.edu.pl. Szkoła średnia techniczna posiada wpis w rejestrze pod numerem 24175262100050. Organ rejestracyjny dla Niepubliczna Szkoła Techniczna Dla Dorosłych W Gliwicach to miasto na prawach powiatu.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Powiat gliwice ma zarejestrowane 31 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 3544 uczniów w powiecie przypada 31 innych techników (114,32 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 uczniów na 381 placówek).

Mapa