Technikum Nr 4


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 4

Adres Technikum Nr 4

Strumskiego 1
Miejscowość Dębica
Kod pocztowy 39-200
Gmina miasto Dębica
Powiat dębicki
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 4

146819955
Strona
Regon 69168241200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 4 mieści się w miejscowości Dębica pod adresem Strumskiego 1. Telefon do szkoły to 146819955. Numer faksu: 146819955. Technikum funkcjonuje na terytorium gminy Dębica, powiat dębicki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem zsnr4-debica.prv.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 69168241200000.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zdaniu matury.

W 2013 roku ogólna liczba słuchaczy pobierających naukę w placówce była równa 86, z czego 51 to słuchaczki, a 35 stanowili uczniowie. Powiat dębicki ma zarejestrowane 6 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 2249 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół średnich o profilu technicznym (374,83 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 214,4 (36234 uczniów na 169 placówek).

Mapa