Technikum Hotelarstwa, Technikum żywienia I Gospodarstwa Domowego, Technikum Kelner, Technikum żywienia I Usług Gastronomicznych


Najważniejsze informacje - Technikum Hotelarstwa, Technikum Żywienia I Gospodarstwa Domowego, Technikum Kelner, Technikum Żywienia I Usług Gastronomicznych

Adres Technikum Hotelarstwa, Technikum Żywienia I Gospodarstwa Domowego, Technikum Kelner, Technikum Żywienia I Usług Gastronomicznych

34
Miejscowość Pustków
Kod pocztowy 39-206
Gmina Dębica
Powiat dębicki
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 69168257600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Hotelarstwa, Technikum żywienia I Gospodarstwa Domowego, Technikum Kelner, Technikum żywienia I Usług Gastronomicznych znajduje się w miejscowości Pustków pod adresem 34. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Dębica, powiat dębicki , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 69168257600000.

Słuchacz szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy pobierających edukację w placówce wynosiła 138, z czego 86 stanowiły kursantki, a 52 to kursanci. Powiat dębicki ma zarejestrowane 6 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 2249 uczniów w powiecie przypada 6 innych techników (374,83 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 214,4 (36234 słuchaczy na 169 placówek).

Mapa