Technikum Nr 29


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 29

Adres Technikum Nr 29

Ogrodowa 16
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-896
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 29

226205051
Regon 14605066000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 29 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Ogrodowa 16. Telefon do technikum to 226205051. Nr fax: 226205051. Technikum mieści się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można odwiedzić pod adresem wwwogrodowa.edu.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się w rejestrze pod numerem 14605066000000.

Słuchacz technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (185,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 179,98 (60832 kursantów na 338 placówek).

Mapa