Przedszkole Nr 118 Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 118 Z Oddziałami Integracyjnymi

Adres Przedszkole Nr 118 Z Oddziałami Integracyjnymi

Nowolipie 31a
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-002
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 118 Z Oddziałami Integracyjnymi

228384935
Regon 01300111000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 118 Z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Nowolipie 31a. Numer tel. do przedszkola to 228384935. Nr faksu: 228383387. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.p118.przedszkola.net.pl. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 01300111000000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 93, z czego 50 to uczennice, a 43 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 2. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa