Technikum Nr 12


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 12

Adres Technikum Nr 12

Sucharskiego 4
Miejscowość Rzeszów
Kod pocztowy 35-225
Gmina miasto Rzeszów
Powiat Rzeszów
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 69168276000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 12 znajduje się w miejscowości Rzeszów pod adresem Sucharskiego 4. Technikum funkcjonuje na obszarze gminy Rzeszów, powiat Rzeszów , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 69168276000000.

Kursant technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy pobierających edukację w placówce to 209, z czego 40 stanowiły słuchaczki, a 169 to kursanci. Powiat rzeszów ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 6371 uczniów w powiecie przypada 18 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (353,94 na placówkę), a średnia w województwie to 214,4 (36234 wychowanków na 169 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 6 35,30 % -
język niemiecki ustny podstawowy 6 48,90 % -
język polski pisemny podstawowy 46 47,30 % 70,00 %
język polski ustny podstawowy 46 73,40 % 70,00 %
matematyka pisemny podstawowy 46 52,90 % 70,00 %
język angielski pisemny podstawowy 40 53,30 % -
język angielski ustny podstawowy 40 55,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 35,30 % 26 (z 36) 26 (z 36) 26 (z 36) 173 (z 200)
język niemiecki ustny podstawowy 48,90 % 20 (z 36) 20 (z 36) 20 (z 36) 135 (z 198)
język polski pisemny podstawowy 47,30 % 30 (z 42) 30 (z 42) 30 (z 42) 186 (z 285)
język polski ustny podstawowy 73,40 % 24 (z 42) 24 (z 42) 24 (z 42) 148 (z 284)
matematyka pisemny podstawowy 52,90 % 10 (z 42) 10 (z 42) 10 (z 42) 103 (z 285)
język angielski pisemny podstawowy 53,30 % 25 (z 42) 25 (z 42) 25 (z 42) 178 (z 281)
język angielski ustny podstawowy 55,10 % 30 (z 42) 30 (z 42) 30 (z 42) 183 (z 279)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr