Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9

Warszawska 20
Miejscowość Rzeszów
Kod pocztowy 35-205
Gmina miasto Rzeszów
Powiat Rzeszów
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9

177483100
Strona
Regon 69168288900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9 znajduje się w miejscowości Rzeszów pod adresem Warszawska 20. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 177483100. Numer fax: 177483128. ZSZ ma lokalizację na terytorium gminy Rzeszów, powiat Rzeszów , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy zasadniczej szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem zss.rze.pl. Szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 69168288900000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, lecz tylko w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk kładzie się na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kwalifikacje praktyczne, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podnosić swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce była równa 146, z czego 81 to uczennice, a 65 to uczniowie. Powiat rzeszów ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo podkarpackie - 101. Na 1123 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (124,78 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów na 101 placówek).

Mapa