Technikum Księgarskie


Najważniejsze informacje - Technikum Księgarskie

Patron Stefan Żeromski

Adres Technikum Księgarskie

Żeromskiego 81
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-882
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Księgarskie

228347201
Regon 01576799700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Księgarskie mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Żeromskiego 81. Telefon do technikum to 228347201. Nr faksu: 228346763. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła średnia o profilu technicznym figuruje w rejestrze pod numerem 01576799700000.

Słuchacz szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 334, z czego 177 to słuchaczki, a 157 to słuchacze. Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (185,41 na placówkę), a średnia w województwie to 179,98 (60832 uczniów na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 40 45,40 % -
język polski pisemny podstawowy 41 48,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 40 65,20 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 45,40 % 150 (z 238) 150 (z 238) 150 (z 238) 401 (z 784)
język polski pisemny podstawowy 48,50 % 146 (z 238) 145 (z 238) 146 (z 238) 379 (z 778)
język angielski pisemny podstawowy 65,20 % 144 (z 234) 144 (z 234) 143 (z 234) 280 (z 767)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr