Technikum Im. Władysława Grabskiego W Odonowie


Najważniejsze informacje - Technikum Im. Władysława Grabskiego W Odonowie

Patron Władysław Grabski

Adres Technikum Im. Władysława Grabskiego W Odonowie

Odonów 54
Miejscowość Odonów
Kod pocztowy 28-500
Gmina Kazimierza Wielka
Powiat kazimierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Im. Władysława Grabskiego W Odonowie

413521173
Regon 29244070600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Im. Władysława Grabskiego W Odonowie znajduje się w miejscowości Odonów pod adresem Odonów 54. Telefon do szkoły to 413521173. Fax: 413521173. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Kazimierza Wielka, powiat kazimierski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zszodonow.edu.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się w rejestrze pod numerem 29244070600000.

Kursant szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy uczących się w placówce to 147, z czego 91 stanowiły słuchaczki, a 56 to uczniowie. Powiat kazimierski ma zarejestrowane 7 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 589 uczniów w powiecie przypada 7 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (84,14 na placówkę), a średnia w województwie to 137,37 (18682 wychowanków na 136 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język rosyjski pisemny podstawowy 1 26,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 34 39,10 % -
język polski pisemny podstawowy 34 44,30 % -
język angielski pisemny podstawowy 33 55,30 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język rosyjski pisemny podstawowy 26,00 % 1 (z 2) 2 (z 3) 3 (z 4) 76 (z 80)
matematyka pisemny podstawowy 39,10 % 1 (z 2) 2 (z 5) 2 (z 8) 102 (z 187)
język polski pisemny podstawowy 44,30 % 1 (z 2) 2 (z 5) 2 (z 8) 112 (z 188)
język angielski pisemny podstawowy 55,30 % 1 (z 2) 2 (z 5) 2 (z 8) 85 (z 188)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr