Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Cudzynowice 176
Miejscowość Cudzynowice
Kod pocztowy 28-500
Gmina Kazimierza Wielka
Powiat kazimierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

413521162
Regon 29244561000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum znajduje się w miejscowości Cudzynowice pod adresem Cudzynowice 176. Telefon do szkoły to 413521162. Nr faksu: 413521162. Szkoła średnia techniczna mieści się na terenie gminy Kazimierza Wielka, powiat kazimierski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły średniej technicznej można odwiedzić pod adresem zsrcudzynowice.edu.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 29244561000000.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zdaniu matury.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 291, z czego 124 stanowiły uczennice, a 167 to kursanci. Powiat kazimierski ma zarejestrowane 7 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 589 uczniów w powiecie przypada 7 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (84,14 na placówkę), a średnia w województwie to 137,37 (18682 wychowanków na 136 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr