Technikum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Technikum Dla Dorosłych

Adres Technikum Dla Dorosłych

Pl.Św.Katarzyny 8
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Dla Dorosłych

566522243
Strona
Regon 87168070100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Pl.Św.Katarzyny 8. Numer tel. do technikum to 566522243. Nr fax: 566522243. Szkoła średnia o profilu technicznym ma lokalizację na terytorium gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową szkoły średniej o profilu technicznym można odwiedzić pod adresem www.cku.torun.pl. Szkoła średnia techniczna posiada wpis w rejestrze pod numerem 87168070100000.

Wychowanek szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 52, z czego 28 stanowiły słuchaczki, a 24 stanowili słuchacze. Powiat toruń ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 4010 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich technicznych (235,88 na placówkę), a średnia w województwie to 128,81 (32332 uczniów na 251 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 10 38,00 % -
język polski pisemny podstawowy 10 43,10 % -
język polski ustny podstawowy 10 69,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 56,80 % -
język angielski ustny podstawowy 61,20 % -
język rosyjski ustny podstawowy 76,00 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 77,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 38,00 % 24 (z 35) 24 (z 35) 24 (z 35) 198 (z 329)
język polski pisemny podstawowy 43,10 % 27 (z 35) 27 (z 35) 27 (z 35) 235 (z 330)
język polski ustny podstawowy 69,40 % 14 (z 35) 14 (z 35) 14 (z 35) 149 (z 329)
język angielski pisemny podstawowy 56,80 % 22 (z 35) 22 (z 35) 22 (z 35) 156 (z 316)
język angielski ustny podstawowy 61,20 % 19 (z 35) 19 (z 35) 19 (z 35) 109 (z 314)
język rosyjski ustny podstawowy 76,00 % 5 (z 8) 5 (z 8) 5 (z 8) 23 (z 131)
język rosyjski pisemny podstawowy 77,50 % 3 (z 8) 3 (z 8) 3 (z 8) 29 (z 131)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr