Technikum Nr 13


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 13

Adres Technikum Nr 13

Targowa 36/38
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 13

566598574
Regon 87166794200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 13 znajduje się w miejscowości Toruń pod adresem Targowa 36/38. Numer tel. do technikum to 566598574. Nr faksu: 566598574. Szkoła średnia techniczna ma lokalizację na obszarze gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 87166794200000.

Wychowanek technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 283, z czego 85 to kursantki, a 198 stanowili kursanci. Powiat toruń ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 4010 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich technicznych (235,88 na placówkę), a średnia w województwie to 128,81 (32332 kursantów na 251 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 38 48,20 % -
język polski ustny podstawowy 38 71,20 % -
matematyka pisemny podstawowy 38 49,30 % -
język angielski ustny podstawowy 61,90 % -
język angielski pisemny podstawowy 62,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 89,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 100,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 48,20 % 20 (z 35) 20 (z 35) 20 (z 35) 168 (z 330)
język polski ustny podstawowy 71,20 % 11 (z 35) 11 (z 35) 11 (z 35) 123 (z 329)
matematyka pisemny podstawowy 49,30 % 16 (z 35) 16 (z 35) 16 (z 35) 117 (z 329)
język angielski ustny podstawowy 61,90 % 18 (z 35) 18 (z 35) 18 (z 35) 99 (z 314)
język angielski pisemny podstawowy 62,00 % 16 (z 35) 16 (z 35) 16 (z 35) 116 (z 316)
język niemiecki pisemny podstawowy 89,00 % 3 (z 24) 3 (z 24) 3 (z 24) 10 (z 195)
język niemiecki ustny podstawowy 100,00 % 2 (z 24) 3 (z 24) 3 (z 24) 4 (z 195)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr