Technikum Nr 6 W Toruniu


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 6 W Toruniu

Adres Technikum Nr 6 W Toruniu

Fałata 88/99
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 6 W Toruniu

566619766
Regon 87166779300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 6 W Toruniu mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Fałata 88/99. Nr tel. do szkoły to 566619766. Nr fax: 566619766. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje na obszarze gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się w rejestrze pod numerem 87166779300000.

Wychowanek szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 65, z czego 62 stanowiły słuchaczki, a 3 stanowili uczniowie. Powiat toruń ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 4010 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich technicznych (235,88 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 128,81 (32332 słuchaczy na 251 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr