Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Romanowicza 9
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna
Regon 12032034100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem Romanowicza 9. Placówka znajduje się na obszarze gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 12032034100000.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 47, z czego 17 stanowiły uczennice, a 30 stanowili słuchacze. Powiat tarnów ma zarejestrowane 60 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo małopolskie - 1461. Na 935 uczniów w powiecie przypada 60 innych placówek edukacyjnych (15,58 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,08 (11809 kursantów na 1461 placówek).

Mapa