Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Zamojska 16A
Miejscowość Hrubieszów
Kod pocztowy 22-500
Gmina miasto Hrubieszów
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna
Regon 95121723000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy mieści się w miejscowości Hrubieszów pod adresem Zamojska 16A. Placówka mieści się na obszarze gminy Hrubieszów, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 95121723000000.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 26, z czego 11 stanowiły słuchaczki, a 15 stanowili kursanci. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 26 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo lubelskie - 898. Na 68 uczniów w powiecie przypada 26 innych placówek edukacyjnych (2,62 na placówkę), a średnia w województwie to 7,31 (6560 słuchaczy na 898 placówek).

Mapa