Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Mazurska 28
Miejscowość Brodnica
Kod pocztowy 87-300
Gmina miasto Brodnica
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

564982466
Strona
Regon 87166601000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Brodnica pod adresem Mazurska 28. Nr tel. do szkoły zawodowej to 564982466. Faks: 566971522. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Brodnica, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy ZSZ można znaleźć pod adresem www.zszbrodnica.republika.pl. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 87166601000000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez ucznia. W szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile uczeń podejdzie do dobrowolnego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba słuchaczy uczących się w placówce to 658, z czego 200 to słuchaczki, a 458 stanowili kursanci. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 878 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (109,75 na placówkę), a średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów na 148 placówek).

Mapa