Technikum Uzupełniające


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające

Adres Technikum Uzupełniające

Mazurska 28
Miejscowość Brodnica
Kod pocztowy 87-300
Gmina miasto Brodnica
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające

564982466
Regon 87166608400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Uzupełniające mieści się w miejscowości Brodnica pod adresem Mazurska 28. Numer tel. do szkoły to 564982466. Faks: 566971522. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Brodnica, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową technikum można odwiedzić pod adresem www.zszbrodnica.republika.pl. Szkoła średnia techniczna widnieje w rejestrze pod numerem 87166608400000.

Wychowanek technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

Powiat brodnicki ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 1216 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół średnich o profilu technicznym (67,56 na placówkę), a średnia w województwie to 128,81 (32332 kursantów na 251 placówek).

Mapa