Szkoła Podstawowa W Szczepanowicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Szczepanowicach

Adres Szkoła Podstawowa W Szczepanowicach

Szczepanowice 107
Miejscowość Szczepanowice
Kod pocztowy 33-114
Gmina Pleśna
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Szczepanowicach

146746269
Regon 00118954800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Szczepanowicach mieści się w miejscowości Szczepanowice pod adresem Szczepanowice 107. Numer tel. do szkoły podstawowej to 146746269. Jednostka szkolna mieści się na obszarze gminy Pleśna, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Instytucja edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00118954800000.

Szkoła Podstawowa W Szczepanowicach uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 118, z czego 64 stanowiły uczennice, a 54 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 4,5. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Szczepanowice: 1
  • w gminie Pleśna: 8
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa