Szkoła Podstawowa W Porębie Radlnej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Porębie Radlnej

Patron ks. Jan Twardowski

Adres Szkoła Podstawowa W Porębie Radlnej

119
Miejscowość Poręba Radlna
Kod pocztowy 33-112
Gmina Tarnów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Porębie Radlnej

146795115
Regon 00120242100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Porębie Radlnej mieści się w miejscowości Poręba Radlna pod adresem 119. Telefon do szkoły to 146795115. Nr faksu: 146795115. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terenie gminy Tarnów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00120242100000.

Szkoła Podstawowa W Porębie Radlnej przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 98, z czego 46 to dziewczynki, a 52 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 2,2. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Poręba Radlna: 1
  • w gminie Tarnów: 10
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa