Szkoła Podstawowa W łowczowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Łowczowie

Adres Szkoła Podstawowa W Łowczowie

Miejscowość Łowczów
Kod pocztowy 33-170
Gmina Tuchów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Łowczowie

146525289
Regon 12264073600000
Organ prowadzący Kazimiera Snopkowska

Szkoła Podstawowa W łowczowie znajduje się w miejscowości Łowczów pod adresem . Numer tel. do szkoły podstawowej to 146525289. Nr faksu: 146525289. Placówka szkolna działa na obszarze gminy Tuchów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Serwis www placówki szkolnej znajdziemy pod adresem www.splowczow.tuchow.pl. Placówka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 12264073600000. Organ rejestrujący dla Szkoła Podstawowa W łowczowie to gmina.

Szkoła Podstawowa W łowczowie edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 71, z czego 39 to dziewczynki, a 32 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Łowczów: 1
  • w gminie Tuchów: 9
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa