Szkoła Podstawowa W Rydzowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Rydzowie

Adres Szkoła Podstawowa W Rydzowie

33
Miejscowość Rydzów
Kod pocztowy 39-300
Gmina Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Rydzowie

175812544
Regon 00113357100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Rydzowie mieści się w miejscowości Rydzów pod adresem 33. Numer tel. do szkoły podstawowej to 175812544. Instytucja szkolna mieści się na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową instytucji edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.sprydzpw.freehost.pl. Instytucja szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00113357100000.

Szkoła Podstawowa W Rydzowie przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 60, z czego 24 to uczennice, a 36 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,5. Powiat mielecki ma zarejestrowane 62 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 8725 uczniów w powiecie przypada 62 innych szkół podstawowych (140,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Rydzów: 1
  • w gminie Mielec: 6
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa