Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawla Ii


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawla Ii

Patron Jan Paweł II

Adres Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawla Ii

Sieradzka 98
Miejscowość Brąszewice
Kod pocztowy 98-277
Gmina Brąszewice
Powiat sieradzki
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawla Ii

438211712
Regon 00064378400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawla Ii znajduje się w miejscowości Brąszewice pod adresem Sieradzka 98. Telefon do szkoły to 438211712. Fax: 438211712. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Brąszewice, powiat sieradzki , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 00064378400000.

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawla Ii rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 115, z czego 47 to uczennice, a 68 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,67. Powiat sieradzki ma zarejestrowane 56 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 7688 uczniów w powiecie przypada 56 innych szkół podstawowych (137,29 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Brąszewice: 3
  • w gminie Brąszewice: 7
  • powiat sieradzki: 78
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa