Szkoła Podstawowa W Czajkowej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Czajkowej

Adres Szkoła Podstawowa W Czajkowej

60
Miejscowość Czajkowa
Kod pocztowy 39-332
Gmina Tuszów Narodowy
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Czajkowej

175817794
Regon 00113976300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Czajkowej znajduje się w miejscowości Czajkowa pod adresem - 60. Numer telefonu do szkoły to 175817794. Placówka szkolna ma lokalizację na terenie gminy Tuszów Narodowy, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00113976300000.

Szkoła Podstawowa W Czajkowej naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 83, z czego 36 to uczennice, a 47 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4,5. Powiat mielecki ma zarejestrowane 62 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 8725 uczniów w powiecie przypada 62 innych szkół podstawowych (140,73 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Czajkowa: 1
  • w gminie Tuszów Narodowy: 4
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa