Szkoła Podstawowa Nr 3 W Kłodzku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3 W Kłodzku

Patron kpt. Stanisław Betlej

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3 W Kłodzku

Jana Pawła II 4
Miejscowość Kłodzko
Kod pocztowy 57-300
Gmina miasto Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3 W Kłodzku

748672839
Strona
Regon 00069129200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 W Kłodzku mieści się w miejscowości Kłodzko pod adresem Jana Pawła II 4. Telefon do szkoły podstawowej to 748672839. Faks: 748672839. Instytucja szkolna mieści się na terenie gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową szkoły odwiedzimy pod adresem www.sp3.klodzko.pl. Placówka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00069129200000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 W Kłodzku naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 696, z czego 329 to dziewczynki, a 367 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 59 nauczycieli, z czego 56 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 18,67. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 56 szkół podstawowych, a województwo dolnośląskie - 793. Na 8166 uczniów w powiecie przypada 56 innych szkół podstawowych (145,82 na placówkę), a średnia w województwie to 202,45 (160540 dzieci w wieku szkolnym na 793 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kłodzko: 12
  • w gminie Kłodzko: 12
  • powiat kłodzki: 64
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa