Szkoła Podstawowa W Janowcu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Janowcu

Adres Szkoła Podstawowa W Janowcu

10
Miejscowość Janowiec
Kod pocztowy 39-312
Gmina Radomyśl Wielki
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Janowcu

146836349
Regon 00120173000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Janowcu mieści się w miejscowości Janowiec pod adresem 10. Telefon do szkoły podstawowej to 146836349. Instytucja szkolna działa na terytorium gminy Radomyśl Wielki, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00120173000000.

Szkoła Podstawowa W Janowcu naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 60, z czego 28 to dziewczynki, a 32 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,33. Powiat mielecki ma zarejestrowane 62 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 8725 uczniów w powiecie przypada 62 innych szkół podstawowych (140,73 na placówkę), a średnia w województwie to 129,15 (138837 uczniów na 1075 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Janowiec: 1
  • w gminie Radomyśl Wielki: 11
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa